ประวัติการก่อตั้งแบรนด์ PedalTank

PedalTank effect เริ่มก่อตั้งแบรนด์ในปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณ ทรงพล ธีระมนัส ผู้ก่อตั้งแบรนด์เป็นผู้ผลิต ประกอบเอฟเฟกต์ด้วยตนเองทุกรุ่น แต่เดิมก่อนหน้านั้น 2-3 ปี ก่อนที่จะเป็นแบรนด์ PedalTank นั้น ทางเราได้รับจ้างประกอบเอฟเฟกต์ตามสั่งจากลูกค้าเพียงอย่างเดียว จนเมื่อมีลูกค้ามากขึ้นเราจึงลองทำแบรนด์ของตัวเองดูบ้างซึ่งในตอนแรกเราตั้งชื่อว่า Pedal Wok เป็นชื่อแบรนด์ของตัวเอฟเฟกต์ และ PedalTank เป็นชื่อรุ่นของตัวจ่ายไฟในขณะนั้น แต่เนื่องจากชื่อ pedalwork ไปซ้ำกับแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์หนึ่งเข้า และลูกค้าส่วนใหญ่จดจำแบรนด์ pedaltank ได้เพราะความนิยมในตัวจ่ายไฟ PedaTtank นั้นมีสูงมาก ทางเราจึงปรับเปลี่ยนแบรนด์ใหม่โดยเอาชื่อรุ่นตัวจ่ายไฟ PedaTtank มาใช้เป็นชื่อแบรนด์สินค้าทั้งหมดของเราไปเลย

นอกจากนั้นเรายังรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นๆ อีกด้วย (OEM, ODM) แต่เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเรารับผลิตให้ใครได้บ้าง และนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของ PedalTank Effect ครับ