ฺBass Rider สำหรับมือเบส

Bass Rider เป็นเอฟเฟกต์ที่มีความสามารถในการเป็น Booster หรือทำหน้าที่เป็นเสียง Fuzz เมื่อปรับ Drive เพิ่มขึ้น เหมาะกับมือเบสที่เบื่อความจำเจในการเล่นเบสเสียงเดิมๆ ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับการสไตล์การเล่นของคุณ
 

เมื่อใช้เป็น Booster มันจะช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสให้มีพลังมากขึ้นมี Attack มากขึ้น เมื่อใช้เป็น Fuzz เสียงเบสจะแตกแบบ Fuzz เพิ่มสีสันให้การเล่นเบสของคุณด้วยตัวปรับทั้ง 4 ตัวคือ Level, Drive, Bass, Treble เป็นตัวช่วยปรับแต่ง สไตล์การเล่นของคุณให้กว้างขึ้น ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไลน์เบสใหม่ๆ ในแนว Rock, Funk Rock ได้อย่างสนุกสนานกับการใช้งาน
 

Bass Rider เดินวงจรด้วยระบบ True Bypass ใช้ไฟ 9V DC.

THE CONTROLS.
LEVEL : ปรับระดับความดังเบา
GAIN : ปรับระดับเสียงแตกมากน้อย
TREBLE : ปรับโทน ทุ้ม/แหลม
BASS : ปรับระดับเพิ่มลดของเสียงย่านเบส

 

Specifications
แรงดันไฟ : 9V DC negative ground.
กระแสไฟ : 10 mA.


​Bass Rider is an effect that the ability to be a booster or to be Fuzzy sound when the drive is increased, suitable for bass player want to play something more than the original sound bass.
When used as a booster, it will boost bass signal to be more powerful attacks. When used as a fuzz the sounds like fuzz Pedal, adding more sound to your bass playing With all 4 Knobs Level, Drive, Bass, Treble, as well as adjustment. Wider your playing style and helps you create new line bass.
fot the style of Rock, Funk Rock can be fun to use.

 

Bass Rider runs the circuit with True Bypass using 9V DC.

THE CONTROLS.
LEVEL : adjust volume
DRIVE: adjust gain
TREBLE : adjust hi frequency
BASS : adjust bass frequency

 

Specifications
Voltage : 9V DC negative ground.
Current : 10 mA.
Compleat true bypass with grond signal input

 

@ 2020 PEDALTANK EFFECT